__ ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voowaarden & Condities

google

LEES DEZE KENNISGEVING ZORGVULDIG VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. IN DEZE KENNISGEVING WORDT HET GEBRUIK EN AL HET MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE GEREGELD.

Algemene voorwaarden van Airport Limo Service
Airport Limo Service Kamer van Koophandel Nummer (34156338).

Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in en deel uitmaken van alle Overeenkomsten voor de levering van de Diensten. Boekingen kunnen worden gemaakt via onze website, per telefoon, Whatsapp, Online, en E-mail. De media waarmee u een Boeking kunt maken vormen een uitnodiging tot behandeling en uw Boeking vormt een aanbod tot Overeenkomst voor Diensten (aan Airport Limo Service, de betreffende Chauffeur of de Fulfilment Partner, zoals van toepassing) die Airport Limo Service, de betreffende Chauffeur of de Fulfilment Partner (zoals van toepassing) kan accepteren (waardoor een wettelijk bindend Contract ontstaat waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen):

Door deze Voorwaarden te accepteren, accepteert u ook de voorwaarden van ons privacybeleid, dat te vinden is op www.airportlimoserice.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Een persoon die geen partij is bij een Contract zal geen rechten hebben onder of in verband met het Contract.

1 Boeking

1.1 Alle telefonische boekingen worden met grote zorg en gedetailleerde aandacht genomen om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid wordt gehandhaafd.

1.2 Wij sturen e-mail bevestigingen naar al onze klanten, mits zij een geldig e-mail id bij hun boeking hebben opgegeven. Dit zal telefoon, Call, Whatsapp, online, e-mail boekingen omvatten.

1.3 Sommige van de boekingen via telefoon kunnen worden opgenomen voor training monitoring en verificatie doeleinden.

1.4 Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie verstrekt door klanten of cliënt.

1.5 Wij kunnen, in onze absolute discretie, weigeren om een Boeking te accepteren.

2 Voertuigtype:

2.1 Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om ervoor te zorgen dat zij het juiste type voertuig bestellen om het aantal passagiers en bagage te vervoeren. Voertuig types zijn te vinden op onze voertuigen

3 Prijs

3.1 We hebben het recht om de Prijslijst van tijd tot tijd te wijzigen.

3.2 Wij zullen de vermelde prijs wijzigen indien deze verkeerd is vermeld door website of door ons personeelslid met voorafgaande kennisgeving aan de passagiers.

4 Betalingen

4.1 Betaling kan worden gedaan op de volgende manieren:

4.2 Aan de chauffeur Contant/Credit/Debit card (Master/Visa/American Express).

4.3 Vooraf betalen met Credit/Debit Card online via beveiligde betaallink. Er is geen toeslag bij vooruitbetaling met Credit/Debit Card/Paypal.

6 Wachttijd kosten

6.1 Alle pickups vanaf de luchthavens hebben 40 minuten gratis wachttijd vanaf de pickup tijd/docking tijd. Elke verdere wachttijd zal in rekening worden gebracht tegen 10 euro per 15 minuten. Vluchtvertragingen zijn vrijgesteld van deze kosten.

6.2 Afhalingen van huis, hotel, kantoren en andere locaties zijn toegestaan 10 minuten van de werkelijk geboekte tijd, daarna zal 10 euro per 15 minuten.worden toegevoegd aan de prijsopgave.

7 Vervoer van dieren

7.1 Klanten moeten ons bij het maken van een boeking informeren als de klant of een passagier huisdieren wenst te vervoeren in een passagiersvoertuig. Alle huisdieren moeten worden vervoerd in een geschikte afgesloten doos of kooi, indien van toepassing en/of op passende wijze worden vastgebonden. We behouden ons het recht voor om een reservering bij aankomst op het ophaaladres te annuleren indien we niet op de hoogte zijn gesteld van de eis van de klant om een dier in het passagiersvoertuig te vervoeren, en om de klant de betreffende annuleringskosten volgens deze voorwaarden in rekening te brengen. Geleidehonden zijn vrijgesteld van deze verplichting en mogen in elk passagiersvoertuig worden vervoerd.

7.2 We laten geleidehonden toe in ons passagiersvoertuig indien de passagier dit bij het maken van de boeking heeft gemeld.

8 Rolstoeltoegankelijke auto’s

8.1 We kunnen vervoer bieden aan rolstoelgebruikers indien de rolstoel opvouwbaar is en de passagier op een normale passagiersstoel met veiligheidsgordel kan zitten in een van onze MPV’s of minibusjes, afhankelijk van de grootte van de opvouwbare rolstoel.

8.2 Wij bieden ook een speciale rolstoeltoegankelijke auto op aanvraag, ook voor elektrische rolstoelgebruikers. Gelieve ons de afmetingen van de elektrische rolstoel door te geven wanneer u online boekt. Stuur een e-mail naar info@airportlimoservice.nl

9 Extra passagiers en bagage

9.1 Extra passagiers en bagage kunnen worden toegevoegd met toestemming van Airport Limo Service controle op de bestelde auto en extra kosten zullen worden toegepast als voertuig opgewaardeerd volgens onze voertuigen, maar niet meer dan de aantallen per voertuigtype besteld.

10 Extra Drop offs en Pick ups

10.1 Extra afhalingen worden aangerekend volgens de meterprijs voor afhalingen aan huis of hotel en voor afhalingen op luchthavens.

10.2 Extra drop offs zullen worden berekend volgens de meterprijs;

10.3 Online boekingen met via adres of met extra stop zullen door onze boekingsmedewerkers worden gecontroleerd en de prijs zal worden gecorrigeerd indien deze niet correct door de website wordt berekend.

11 Route

11.1 Als een klant verzoekt om een andere route te volgen dan de door ons gekozen route, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door de aanbieder.

11.2 Ons systeem kiest een route met minimale afstand in kilometers en tijd.

11.3 De chauffeur zal de route naar een bestemming nemen door rekening te houden met de volgende feiten: het verkeer, tijd, wegafsluitingen en omleidingen op basis van live verkeer en met het beste van zijn kennis.

12 Boeking Annuleringen

12.1 Boeking kan vooraf worden geannuleerd met inachtneming van een opzegtermijn van 12 uur. Een vergoeding van €7,50-€15,00 euro zal in mindering worden gebracht voor alle vooruitbetaalde transfers die met 12 uur van te voren worden geannuleerd.

12.2 Voor contante boekingen worden geen kosten in rekening gebracht voor annuleringen die tot 12 uur voor de ophaaltijd worden gemeld.

12.3 Voor elke boeking die is gemaakt op basis van contante betaling aan de chauffeur, beveiligd met een creditcard of bankpas, wordt de volledige ritprijs in rekening gebracht in geval van annuleringen die minder dan 12 uur van tevoren zijn gemeld.

12.4 Alle voorafbetaalde annuleringen van boekingen die minder dan 12 uur van tevoren zijn gemeld, worden niet terugbetaald.

13 Gemiste vluchten

13.1 Indien de passagier een vlucht heeft gemist dient deze informatie onmiddellijk aan ons te worden doorgegeven zodat wij de chauffeur kunnen informeren om de luchthaven niet te betreden voor die pick-up. Indien dit niet op tijd gebeurt, wordt dit beschouwd als een no-show en zal het volledige tarief in mindering worden gebracht indien vooraf online betaald (zie 14).

13.2 Indien op tijd gemeld en de reis was vooraf betaald zal deze worden terugbetaald na aftrek van 7,50 euro voor bankkosten. Indien de passagier echter een latere vlucht wenst te nemen zullen wij deze service zonder extra kosten aanbieden.

14 No Show

14.1 No show wordt als volgt gedefinieerd: Als passagier geboekt met Airport Limo Service een prive-taxi en niet aan de chauffeur te ontmoeten op pick-up tijd, zal dit huis, Hotel, conferentie en andere prive-adres of een luchthaven, cruisehaven, stations. Dit omvat verkeerde datum verkeerde tijd boekingen.

14.2. Als een passagier een pick-up van een luchthaven boekt en de chauffeur niet ontmoet

14.3 In de aankomsthal op het aangewezen “Ontmoetingspunt” Dit betekent dat de chauffeur zal wachten in de aankomsthal tot 1 uur vanaf de ophaaltijd volgens de landingstijd van de vlucht en als de passagier niet voldoet aan binnen deze tijdslimiet of geen contact maakt om hun status op de luchthaven te informeren Zal worden beschouwd als een no-show.

14.4 Alle boekingen vooraf betaald met een credit of debit card worden niet terugbetaald in het geval van een “No show”.

15 Restituties

15.1 Restituties zullen worden uitgegeven op de volgende gronden.

15.2 Reservering vooraf betaald met een credit card of debit card en annulering gemeld 12 uur voorafgaand aan de werkelijke pick-up tijd.

15.3 Indien de passagier de vlucht heeft gemist en ons hiervan vooraf op de hoogte stelt via e-mail, sms of per telefoon en een annuleringsnummer verkrijgt.

15.4 Alle annuleringen zijn onderworpen aan een minimum vergoeding van 7,50 euro.

15.5 Er zal geen restitutie worden verleend voor annuleringen die minder dan 12 uur van tevoren zijn gemeld of indien de passagier boekt voor een verkeerde datum, verkeerd vluchtnummer en andere misleidende informatie of indien de passagier het ophaalpunt verlaat zonder de Dienstverlener hiervan op de hoogte te stellen om welke reden dan ook.

15.6 Zodra de passagier gebruik heeft gemaakt van de Dienst zal er geen restitutie worden overwogen in welk geval dan ook.

16 Aansprakelijkheid

16.1 Het bedrijf accepteert geen aansprakelijkheid voor ernstige verkeersvertragingen, gemiste vluchten, gemiste treinen, wegafsluitingen, extreme en slechte weersomstandigheden.

16.2 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-bevestigde transfers zonder reserveringsreferentienummer.

16.3 De klant stemt ermee in ons schadeloos te stellen en ons volledig schadeloos te houden voor alle directe en indirecte verliezen, claims, uitgaven, schade of aansprakelijkheid door ons opgelopen of geleden als gevolg van de nalatigheid, handelingen of nalatigheid of verzuim onder het contract door de klant, of zijn werknemers, agenten of onderaannemers of eventuele passagiers.

16.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens de Klant voor enig verlies van verwachte besparingen, bedrijfsinkomsten, verlies van overeenkomsten, verlies van kansen of verlies van zaken of winsten, ongeacht of deze als direct of indirect worden gecategoriseerd, of voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade (met inbegrip van verliezen als gevolg van bedrijfsonderbreking, verspilde managementtijd, verlies van goodwill, gegevens en alle andere dergelijke verliezen al dan niet voortvloeiend uit de normale bedrijfsuitoefening).

16.5 Wij zullen niet aansprakelijk zijn tegenover de klant of geacht worden het contract te schenden door vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder het contract.

16.6 Wij zullen niet aansprakelijk zijn tegenover de klant of geacht worden het contract te schenden door het niet nakomen van onze verplichtingen onder het contract indien de vertraging of het niet nakomen te wijten was aan omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle.

16.7 Met betrekking tot Netwerk Boekingen zullen wij, voor zover toegestaan door de wet, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn met betrekking tot enige claim aangaande de levering van de nakoming of voor enig handelen of nalaten van een Fulfilment Partner.

16.8 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vordering, hoe dan ook ontstaan, die niet schriftelijk door de klant bij ons is ingediend, met voldoende bijzonderheden om de aard en de omvang van de vordering vast te stellen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering.

16.9 De Klant erkent dat de beperkingen op onze aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de omstandigheden eerlijk en redelijk zijn en in aanmerking zijn genomen en tot uitdrukking zijn gebracht in de hoogte van de Kosten.

16.10 De Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige aansprakelijkheid zoals het missen van de vlucht voor onder gecontracteerde transfers.

16.11 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van of schade aan enige bagage die in een Passagiersvoertuig wordt vervoerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van een fiets onder enige andere omstandigheid. De klant erkent en aanvaardt dat bagage en/of fietsen die in het passagiersvoertuig zijn gestald, tijdens de reis kunnen bewegen en dat de klant (en eventuele passagiers) derhalve extra voorzichtig moeten zijn bij het openen van de bagageruimte van het passagiersvoertuig.

16.12 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vordering, hoe dan ook ontstaan, die niet schriftelijk door de klant aan ons is meegedeeld, met voldoende bijzonderheden om de aard en de omvang van de vordering vast te stellen binnen veertien (14) dagen na het optreden van de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering.

17 Verloren voorwerpen

17.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eigendommen die door Passagiers in een Passagiersvoertuig worden achtergelaten. Indien eigendommen in een passagiersvoertuig worden aangetroffen, worden deze door ons opgeslagen voor een periode van 28 dagen en daarna hebben wij het recht deze eigendommen naar eigen goeddunken terug te geven, te verkopen, te vernietigen of op andere wijze van de hand te doen.

17.2 De passagier is verantwoordelijk voor het regelen van het ophalen van zijn verloren voorwerpen, het boeken van een koeriersdienst of het boeken van een alternatieve dienst, zoals particuliere verhuur, om de verloren voorwerpen bij de klant thuis af te leveren.

18 Passagiers

18.1 Het is de passagiers niet toegestaan te roken in een passagiersvoertuig (met inbegrip van het gebruik van elektronische sigaretten).

18.2 Passagiers zullen geen muziekinstrument bespelen of opgenomen muziek uitzenden in een passagiersvoertuig, tenzij met onze schriftelijke toestemming.

18.3 Passagiers zullen geen alcohol nuttigen in enig Passagiersvoertuig en wij en de Bestuurder behouden ons het recht voor aan een passagier het vervoer te weigeren en/of een passagier te verplichten uit een Passagiersvoertuig te stappen die, naar onze mening, onder invloed verkeert.

18.4 Het vervoer van bagage in een passagiersvoertuig is toegestaan naar ons absoluut goeddunken. Passagiers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun bagage en/of fiets en dienen hun bagage en/of fiets zelf in en uit te laden. Onverminderd artikel 3.2.7 kunnen wij de klant naar eigen goeddunken helpen bij het in- en uitladen van zijn bagage en/of fiets uit het passagiersvoertuig.

18.5 Passagiers dienen zich te houden aan de geldende douanewet- en regelgeving en wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van niet-naleving daarvan.

18.6. Alle Passagiers zijn verplicht te allen tijde veiligheidsgordels te dragen.

18.7. We staan niet toe dat alleenreizende minderjarigen van minder dan 11 jaar oud alleen reizen in een passagiersvoertuig. In uitzonderlijke omstandigheden en afhankelijk van de toestemming van de ouder/voogd kunnen we toestaan dat minderjarigen ouder dan 11 jaar zonder begeleiding reizen. Bij het maken van een Boeking voor een alleenreizende minderjarige moet de Klant ons informeren dat er een alleenreizende minderjarige zal reizen. Wij aanvaarden geen enkele extra verantwoordelijkheid voor een minderjarige die zonder begeleiding in een passagiersvoertuig reist.

18.8 We behouden ons het recht voor om het vervoer te weigeren of stop te zetten van passagiers die zich wanordelijk, ongepast (met inbegrip van buitensporig lichamelijk contact of vertoon), bedreigend of beledigend gedragen of die we, naar ons absoluut oordeel, als hinderlijk of gevaarlijk beschouwen voor onze werknemers, agenten, onderaannemers of medepassagiers en we kunnen eisen dat een dergelijke passagier uit het passagiersvoertuig stapt en de klant kan een annuleringsvergoeding worden aangerekend. We kunnen een passagier die niet in staat is zelfstandig in en uit een passagiersvoertuig te stappen, naar eigen goeddunken maar op risico van de passagier, bijstaan.

18.9 Wij zijn gerechtigd redelijke reparatie- of schoonmaakkosten in rekening te brengen, vermeerderd met 65 euro per uur ter compensatie van de inkomstenderving van de Bestuurder in geval van morsen of braken van een Passagier in een Passagiersvoertuig of indien een Passagier een Passagiersvoertuig op een andere wijze bevuilt, verontreinigt of beschadigt.

18.10 De Klant is aansprakelijk voor schade die door Passagiers aan enig Personenvoertuig wordt toegebracht.

18.11 Behoudens de volgende bepalingen, behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze bedienden of beambten, is onze aansprakelijkheid jegens de klant voor verlies en/of schade veroorzaakt door de nalatigheid van ons en/of onze bedienden of beambten, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de verlening van de diensten of het gebruik daarvan door de klant, als volgt beperkt:

18.12 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om een passagiersvoertuig te leveren dat in goede staat van werking is en van het type dat door de Klant is gespecificeerd (en in het geval dat een dergelijk voertuig niet beschikbaar is, een redelijk alternatief voertuig) binnen elke door ons daarvoor gegeven tijd of binnen een redelijke termijn.

18.13 De Aanbieder zal gebruik maken van andere ondergecontracteerde bedrijven met licentie om de service op tijd te leveren.

18.14 Wij behouden ons het recht voor om op enigerlei wijze enige of al onze verplichtingen onder enig Contract uit te besteden of te delegeren aan een derde partij of agent.

19 Speciale tarieven

19.1. Onze prijzen zullen 50% extra bedragen van 25 december 00:01 tot 26 december 23:59 en

31 december van 00:01 tot 1 januari 23:59, in elk jaar; en 50% extra op 31 december en 1 januari. Dit is te wijten aan beperkte chauffeurs beschikbaar voor het werk tijdens de seizoensgebonden periodes en wij accepteren alleen “Prepaid Transfer” voor deze dagen om de boeking veilig te stellen.

20 Kinderzitje, Stoelverhoger

20.1 Wij bieden kinderzitjes als een hoffelijkheidsservice en in elke auto en minivan 1 zitje is gratis en 2e zitje zal worden berekend 5 euro extra,

20.2 We kunnen alleen 1 kinderzitje of 1 babyzitje en 1 stoelverhoger in sedan auto’s plaatsen.

20.3 Onze minibusjes kunnen niet meer dan 2 zitplaatsen in 1 auto vervoeren.

20.4 Wij kunnen twee Booster Seat leveren tegen extra kosten van 10 euro op aanvraag.

20.5 Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat kinderzitjes beschikbaar zijn, kunnen wij niet garanderen

geschiktheid voor uw kind, of beschikbaarheid voor uw reis. Het gebruik van kinderzitjes is geheel ter beoordeling van de passagier, en wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan.

20.6 Elke reis die wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar zijn van een kinderzitje, stoelverhoger of babyzitje zal worden onderworpen aan annuleringskosten onder clausule.

20.7 Als we een klant in rekening gebracht voor extra Kinderzitje en als bestuurder kwam opdagen zonder stoel zal worden terugbetaald extra geld in rekening gebracht.

21 Klachten

21.1 Alle klachten met betrekking tot de Diensten moeten aan ons worden gericht en schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht.

21.2 Beëindiging van een contract zal geen afbreuk doen aan rechten en/of verplichtingen van ons en/of de klant die zijn ontstaan voor de datum van dergelijke beëindiging.

Neem contact met ons op

Als u een vraag of klacht heeft over deze site, neem dan contact met ons op